1. Polska 148 lotów
2. Grecja 64 loty
3. Turcja 16 lotów
4. Węgry 14 lotów
5. Włochy 14 lotów
6. Czechy 11 lotów
7. Ukraina 10 lotów
8. Niemcy 9 lotów
9. Meksyk 8 lotów
10. Wielka Brytania 8 lotów
11. Cypr 6 lotów
12. Hiszpania 6 lotów
13. Belgia 4 loty
14. Albania 2 loty
15. Austria 2 loty
16. Francja 2 loty
17. Gwatemala 2 loty
18. Holandia 2 loty
19. Irlandia 2 loty
20. Korea Południowa 2 loty
21. Liban 2 loty
22. Litwa 2 loty
23. Malta 2 loty
24. Maroko 2 loty
25. Norwegia 2 loty
26. Panama 2 loty
27. Portugalia 2 loty
28. Serbia 2 loty
29. Słowacja 2 loty
30. Armenia 1 lot
31. Estonia 1 lot
32. Gruzja 1 lot
33. Kosowo 1 lot
34. Macedonia 1 lot
35. Łotwa 1 lot